Điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm cùng dấu- khác dấu- cùng dương - cùng âm

Rất nhiều bạn học sinh quan tâm tới dạng toán Tìm điều kiện phương trình bậc hai có hai nghiệm cùng dấu- khác dấu- cùng dương - cùng âm nên hôm nay thầy sẽ viết bài giảng này.

Để làm dạng toán này thì trước tiên các bạn cần chú ý tới điều kiện để phương trình bậc hai có hai nghiệm x1 và x2. Vậy điều kiện ở đây chính là điều kiện của Delta: $\Delta\geq 0$. Sau đó sẽ đi xét từng trường hợp cụ thể bên dưới:

Để tìm được tham số m sao cho phương trình có hai nghiệm cùng dấu thì điều kiện liên quan tới tích hai nghiệm: $x_1.x_2>0$

Điều kiện để phương trình có hai nghiệm khác dấu (1 nghiệm âm, 1 nghiệm dương) thì: a.c<0. Riêng loại này thì không cần tới điều kiện của delta.

Điều kiện để phương trình có hai nghiệm cùng dương là: $x_1+x_2>0$ và $x_1.x_2>0$

Điều kiện để phương trình có hai nghiệm cùng âm là: $x_1+x_2<0$ và $x_1.x_2>0$

Để hiểu thêm về ứng dụng của hệ thức viet thì các bạn có thể xem thêm 1 số bài giảng bên dưới này nhé:

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *