Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Hà Nam

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Hà Nam. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu II (1,5 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình $y=-\dfrac{x^2}{2}$ và đường thẳng (d) có phương trình y = x + m.
1) Tìm tọa độ điểm M thuộc Parabol (P) biết điểm M có tung độ bằng – 8.

Câu IV (4,0 điểm) Cho đường tròn (O). Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến MA và MB của đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BE của đường tròn (O). Gọi F là giao điểm thứ hai của đường thẳng ME và đường tròn (O). Đường thẳng AF cắt MO tại điểm N. Gọi H là giao điểm của MO và AB.
1) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.
2) Chứng minh đường thẳng AE song song với đường thẳng MO
3) Chứng minh: MN2= NF.NA.
4) Chứng minh: MN = NH

Download

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *