Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2017-2018 sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán năm 2017-2018 sở GD&ĐT Hà Nội. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Bài II (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10km/h nên xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài IV (3,5 điểm): Cho đường tròn (O) ngoäi tiếp tam giác nhọn ABC . Gọi M và N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ AB và cung nhỏ BC . Hai dây AN và CM cắt nhau täi điểm I . Dây MN cắt các cänh AB và BC læn lượt täi các điểm H và K .
1) Chứng minh bốn điểm C,N,K,I cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh $NB^2 =NK.NM$.
3) Chứng minh tứ giác BHIK là hình thoi.
4) Gọi PQ, læn lượt là tâm của các đường tròn ngoäi tiếp tam giác MBK , tam giác MCK và E là trung điểm của đoän PQ. Vẽ đường kính ND của đường tròn (O) . Chứng minh ba điểm D,E,K thẳng hàng.

Download

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *