Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Long. Đề thi có 6 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo đề thi:

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 2:  Cho phương trình $x^2-2x+3-m=0$   (1) với m là tham số

a. Tìm m để phương trình có nghiệm

b. Giả sử $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A=-x_1^3.x_2^3-3(x_1^3+x_2^3)+4$

Câu 5 (3 điểm ) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC ) nội tiếp đường tròn (O;R) ,các đường cao AD, BM, CN cắt nhau tại H .

a.Chứng minh rằng AM.AC=AN.AB

b. Chứng minh rằng OA vuông góc với MN

c.Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng MN và BC .Đường thẳng đi qua N và song song với AC cắt AP , AD lần lượt tại I,G . Chứng minh rằng NI=NG

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

1 Comment on “Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Long”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *