Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Bình Định. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Bài 1: (2,0 điểm).
Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện của x để biếu thức A có nghĩa. Rút gọn A,
b) Tìm x để A>=0
c) Tìm giá trị lớn nhất của A

Bài 2 (2,0 điểm).
1. Giải phương trình sau:
2. Chứng minh rằng nếu số tự nhiên abc là số nguyên tố thì b^2-4ac không là số chính phương.

Bài 4 (4,0 điểm).
1. Cho đường tròn (T) tâm O đường kính AB, trên tiếp tuyến tại A lấy một điểm P khác A, điểm K thuộc đoạn OB (K khác O và B). Đường thẳng PK cắt đường tròn (T) tại C và D (C nằm giữa P và D), H là trung điểm của CD
a) Chứng minh tứ giác AOHP nội tiếp được đường tròn.
b) Kẻ DI song song PO, điểm I thuộc AB, chứng minh:
c) Chứng minh đẳng thức: PA^2=PB.PC
d) BC cắt OP tại J, chứng minh AJ // DB
2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ một điểm I thuộc miền trong tam giác, kể IM vuông góc BC, IN vuông góc AC, IK vuông góc AB. Tìm vị trí của I sao cho tổng IM^2+IN^2+IK^2 nhỏ nhất.

Download

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *