Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 sở GD&ĐT Bắc Giang. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 3:  1.Tìm tất cả bộ số nguyên dương (x,y,z) thỏa mãn $\dfrac{x+y\sqrt{2017}}{y+z\sqrt{2017}}$ là số hữu tỉ , đồng thời (y+2)(4zx+6y-3) là số chính phương .

2.Trong hình vuông cạnh 1 dm đặt một số hình vuông nhỏ có tổng chu vi bằng 9 dm .Chứng minh rằng luôn tồn tại một đường thẳng cắt ít nhất ba hình vuông nhỏ (không kể hình vuông bao ngoài )

Câu 4 (5 điểm ): Cho tam giác OAI vuông tại A ,B là điểm đối xứng với A qua đường thẳng OI . Gọi H,E lần lượt là trung điểm của cạnh AB,BI ,D là giao điểm của đường thẳng AE và đường tròn (C) tâm O bán kính OA (D khác A ).

1.Chứng minh rằng tứ giác BHDE nội tiếp

2.Gọi J là giao điểm của đường thẳng ID và đường tròn (C) ( J khác D ).Chứng minh rằng tam giác BJA cân tại B

3.Gọi K là giao điểm của đường thẳng ID và đường tròn (C) (K khác D ).Chứng minh rằng

Download

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *