Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Đề thi có 5 câu hỏi và bài tập, có kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết giúp các em làm đề và kiểm tra kiến thức thực tế của mình. Các em tải đề thi theo link thầy đặt cuối bài giảng nhé.

Tham khảo đề thi:

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 3: b.Cho tam giác vuông có số đo các cạnh là các số tự nhiên có hai chữ số .Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đo cạnh huyền ta được số đo một cạnh góc vuông .Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó

Câu 4: 

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ,AB < AC ,nội tiếp đường tròn (O).Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại M .Kẻ đường cao BF của tam giác ABC (F thuộc AC ).Từ F kẻ đường thẳng song song với MA cắt AB tại E .Gọi H là giao điểm củ CE và BF ,D là giao điểm của AH và BC .

a.Chứng minh $MA^2=MB.MC$ và...

b.Chứng minh rằng AH vuông góc với BC tại D

c.Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh rằng bốn điểm E,F,D,I cùng nằm trên một đường tròn

d.Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với HI cắt AB,AC lần lượt tại P và Q .Chứng minh rằng H là trung điểm của PQ

Câu 5 (0,5 điểm )
Cho 2n+1 số nguyên ,trong đó có đúng một số 0 và các số 1,2,3...,n mỗi số xuất hiện hai lần .Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta luôn sắp xếp được 2n+1 số nguyên trên thành một dãy sao cho với mọi m=1,2,...,n có đúng m số nằm giữa hai số m

About HOCTOANCAP2

Hoctoancap2.com - Blog Học Toán Cấp 2

View all posts by HOCTOANCAP2 →

2 Comments on “Đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán chuyên năm 2017-2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *